Welke zaken vragen je aandacht?

Als je meer wilt leven en werken vanuit verbinding en authenticiteit, dan heb je grote kans dat je regelmatig tegen je eigen of andermans muren aanloopt. Je kunt die muren ook zien als spiegels, aangezien ze je precies terugspiegelen welke stukken je (nog) belemmeren in je vrijheid en je vermogen tot liefhebben of samenwerken.

Met behulp van reflectie, gesprek, training of spel kun je hier op een krachtige manier mee aan de slag. Zelf,  in een persoonlijke setting, maar ook samen met je team in je organisatie. Technieken uit de mindfulness en heartfulness worden hierbij vaak gebruikt.

mindfulness is het je aandacht bewust richten op het huidige moment en daar met een niet-oordelende blik naar kijken. Meditatie is een belangrijke pijler binnen mindfulness.

heartfulness gaat wat verder en werkt met het met compassie onderzoeken van niet-helpende patronen en automatismen, zodat die hun grip op je loslaten en je vrijer kunt leven. Reflectie is een belangrijke pijler binnen heartfulness.

Benieuwd wat mindful zaken voor je kan betekenen?

  • 1-op-1 coaching
  • teamcoaching
  • training en workshops ‘omgaan met conflict, weerstand en verandering’ binnen teams
  • leefstijlcoaching vanuit de expertise van Visiom
  • mindfulness en heartfulnesstraining
  • online training mindfulness en heartfulness via www.wordjeeigencoach.nl