In contact met je oerkracht

Hij heeft een splinter in zijn voetje. Huilend zit hij bij mama op schoot. Ze troost hem. Papa gaat de pincet halen. Dan begint ze hem te waarschuwen. Dat ze de splinter er zo uit gaan halen. Dat het wel even pijn zal doen. Maar het moet toch. Het jongetje verstijft en verkrampt. Hij gaat nu echt hard huilen, met paniekerige uithalen. Mama wordt er nerveus van en verkrampt ook. Het leed is geschied. Ze zijn bang voor wat komen gaat.

Het lijden
Zomaar een klein, alledaags voorbeeld om het welbekende spreekwoord te illustreren: De mens lijdt het meest, om het lijden dat hij vreest. Hoe vaak doen we dit; vele malen per dag zetten we ons schrap voor wat komen gaat. Houden we onze adem in; een soort krampachtige inademing. De opgeluchte uitademing die daarna meestal volgt, is er vaak een van opluchting, dat alles ‘achteraf’ toch wel meeviel. Dat associëren wij dan met ontspanning. Fjoew.

Gespannen dynamiek
Hoe zou het zijn als we deze gespannen dynamiek doorzien en bewust kiezen voor meer ontspanning? Schrap zetten voor wat komen gaat en angst voor toekomstig lijden = namelijk NU alvast lijden. Maar hoe vinden we hierin onze weg richting ontspanning?

Future trippen
Een goede manier is om bewust terug te keren naar je NU en je verkramping en angst in je lijf op te merken. Ah, ik ben aan het future trippen. Even terug naar nu. Het NU is je krachtmoment. Nee, het NU voelt zeker niet altijd comfortabel of gemakkelijk. Dat hoeft ook niet. Maar echt aanwezig zijn in het NU geeft je toegang tot ongekende kracht en mogelijkheden.

Crisismoment in je leven
Denk eens terug aan een crisismoment in je leven. Dat het er echt op aan kwam. Grote kans dat je normale denken werd overgenomen door een intense, stuwende kracht. Dat je als het ware in de directe ervaring schoot, zonder omgevingsruis. Een soort oerkracht, oervertrouwen nam het roer over, ondanks de uiterlijke omstandigheden.

NU moment
Dat oervertrouwen. Die kracht. De directe ervaring. Daar kunnen we niet alleen in crisismomenten per ongeluk in belanden. Die kunnen we ook uitnodigen in alledaagse momenten, waarin je denken, je schrap zetten, je angst voor de toekomst je parten speelt. Het vertrouwen dat je elk NU moment dat je is gegeven, aankunt en kunt dragen. Dat je je zelfs kunt laten dragen door de directe ervaring, als je durft.

Vraag met regelmaat af wat je probleem is
Open je armen, ontspan je schouders en vraag je met regelmaat af: wat is mijn probleem, nu? En geef jezelf eerlijk antwoord. En is het 9-van-de-10 keer angst voor toekomstig lijden? Nodig dan je vertrouwen, je innerlijke kracht eens uit om in het NU te blijven en te ontspannen. Probeer maar eens.

Met vol vertrouwen terug in het NU
Met het jongetje is het trouwens helemaal goed gekomen. Op het moment suprême van het verwijderen van de splinter kijkt hij met volle aandacht naar zijn favoriete filmpje, op de iPad op zijn schoot. Daarna springt hij op en huppelt weg. Vol vertrouwen terug in zijn NU.